Privacyverklaring

Jouw privacy is voor BEYZER van essentieel belang. Wij leven strikt de privacywetgeving na, wat inhoudt dat jouw gegevens bij ons in veilige handen zijn en altijd zorgvuldig behandeld worden. In deze privacyverklaring geven we gedetailleerd weer welke acties wij ondernemen met de informatie die we over jou verzamelen tijdens je bezoek aan onze website (www.beyzer.com). Mocht je hierover vragen hebben, of specifieke details willen weten over de informatie die we over jou bewaren, neem dan gerust contact met ons op.

Versie 1.0 – 1 november 2023.

Welke persoonlijke informatie verwerkt BEYZER?

Persoonlijke informatie omvat elk gegeven dat een natuurlijke persoon (rechtstreeks of onrechtstreeks) identificeert. Onze verwerking van persoonlijke informatie varieert van het ontvangen en opslaan tot het wijzigen, doorgeven en verwijderen van deze gegevens. Dit omvat in ieder geval:

 • Basisgegevens zoals je naam, titel, geslacht, de organisatie waarvoor je werkt, of je functietitel;
 • Contactinformatie zoals je postadres, telefoonnummer (mobiel of vast) of e-mailadres;
 • Financiële informatie, zoals je bankrekeningnummer;
 • Technische informatie, bijvoorbeeld je IP-adres, het apparaat dat je gebruikt om onze website te bezoeken, en de webpagina’s die je bekijkt;
 • Persoonlijke gegevens die je ons verstrekt bij een sollicitatie, zoals opleidings- en carrièregegevens;
 • Alle andere persoonlijke gegevens die we van of over jou ontvangen of zelf kunnen verkrijgen, en die we gebruiken voor de doeleinden die hieronder worden genoemd.

Waarom verwerkt BEYZER jouw persoonsgegevens?

BEYZER verwerkt jouw persoonsgegevens om optimale service te kunnen bieden en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. We gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij je uitdrukkelijk toestemming geeft voor ander gebruik. Enkele specifieke redenen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens zijn:

 • Om onze aangeboden diensten te kunnen leveren;
 • Om contact met je op te kunnen nemen;
 • Om aan wet- en regelgeving te voldoen;
 • Voor het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening en website;
 • Voor het factureren van onze diensten;
 • Voor het versturen van onze nieuwsbrief, mits je daar toestemming voor hebt gegeven;

Op welke gronden verwerkt BEYZER persoonsgegevens?

Volgens de privacywetgeving mogen wij jouw persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een wettelijke basis is. De genoemde verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende grondslagen uit de AVG:

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst met jou;
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Op basis van jouw toestemming;
 • Vanwege een gerechtvaardigd belang.

Hoe lang bewaart BEYZER jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het beoogde doel. Als er specifieke wettelijke bewaartermijnen of termijnen gebaseerd op beroeps- of gedragsregels van toepassing zijn, houden wij ons aan deze termijnen.

Beveiliging

BEYZER zorgt ervoor dat jouw persoonsgegevens veilig zijn bij ons. We hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewilde openbaring, en onrechtmatige wijzigingen.

Contact- en offerteformulier website

Je kunt met ons contact opnemen via het contactformulier op onze website voor vragen of aanvragen. Wij gebruiken hiervoor jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer, op basis van jouw toestemming. Deze informatie houden we bij totdat we zeker weten dat jouw vraag volledig is beantwoord. Daarnaast vragen we ook nog een aantal extra gegevens op ons offerte aanvraag formulier ten behoeve van het doet van een goed aanbod.

Nieuwsbrief

Regelmatig versturen wij een nieuwsbrief met onze laatste blogs. Je kunt je via onze website inschrijven voor deze nieuwsbrief. We gebruiken hiervoor jouw e-mailadres met jouw toestemming. Je kunt je op elk gewenst moment uitschrijven via de afmeldlink in de nieuwsbrief.

Verstrekking aan derden

BEYZER zal jouw persoonsgegevens alleen delen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten. Dit kan in de volgende gevallen zijn:

 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Voor het leveren van onze diensten, zoals bijvoorbeeld freelancers die namens BEYZER ondersteunende werkzaamheden verrichten;
 • Externe leveranciers die we inschakelen voor verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld onze ICT-leveranciers.

Derden die jouw persoonsgegevens ontvangen zijn zelf ook verantwoordelijk voor het verwerken van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Als een derde jouw persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens BEYZER, dan sluiten we een verwerkersovereenkomst af die aan de eisen van de AVG voldoet, zoals met leveranciers van onze ICT-systemen, bijvoorbeeld met Google.

Website cookies

Op de website van BEYZER (www.beyzer.com) gebruiken we cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op je computer, tablet of smartphone worden bewaard. Cookies worden onder meer ingezet om instellingen of voorkeuren te onthouden en stellen ons in staat om te herkennen wanneer je onze site opnieuw bezoekt. Je hebt de mogelijkheid om het gebruik van cookies uit te schakelen via je browserinstellingen.

Op onze website maken wij gebruik van de volgende soorten cookies:

Google Analytics

BEYZER gebruikt Google Analytics cookies om het gebruik van onze website te meten en te analyseren. We hebben de configuratie van Google Analytics aangepast naar de richtlijnen van de ‘Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics’ (d.d. 15 augustus 2018) van de Autoriteit Persoonsgegevens, waarbij de dataverzameling is geminimaliseerd. We hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten voor Google Analytics. Daarnaast gebruiken we Anonymize IP, wat betekent dat het laatste octet van het IP-adres wordt gepseudonimiseerd voordat het naar Google wordt verzonden. Ook hebben we de optie ‘gegevens delen met Google’ uitgeschakeld en gebruiken we geen andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics cookies.

Facebook Pixel en LinkedIn Pixel

Op onze website gebruiken we een Facebook pixel en een LinkedIn pixel (ook bekend als LinkedIn Insight Tag). Deze pixels voegen een JavaScript-code toe aan onze site. Door deze cookies verkrijgen we meer inzicht in het gedrag van websitebezoekers en kunnen we de effectiviteit van onze advertenties meten. Facebook en LinkedIn verklaren zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn deelnemers van het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit betekent dat er sprake is van een adequaat beschermingsniveau voor de verwerking van mogelijke persoonsgegevens. Meer informatie over deze cookies is te vinden in de privacyverklaringen van Facebook en LinkedIn.

Social Media Cookies

We hebben social media knoppen op onze website geplaatst zodat je via social media contact met ons kunt opnemen en/of onze berichten kunt delen. Wanneer je doorklikt naar een site zoals LinkedIn of Facebook via deze knoppen, kunnen deze platforms cookies plaatsen. Meer informatie hierover vind je in de privacyverklaringen van de betreffende platforms. Houd er rekening mee dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen, waarop wij geen invloed hebben.

Google Tag Manager

Onze website maakt gebruik van Google Tag Manager. Deze tool helpt ons bij het beheren van verschillende tags op onze site. Google Tag Manager registreert zelf geen persoonsgegevens, maar faciliteert alleen de activering van bepaalde tags. Voor meer informatie verwijzen we naar de privacyverklaring van Google.

Contact

Mocht je vragen hebben of zou je graag je gegevens inzien of verwijderd hebben. Stuur ons dan een e-mail naar info@beyzer.com.

BEYZER
Professor J.H. Bavincklaan 7
1183 AT Amstelveen

E. hi@beyzer.com
T. 06 29 83 24 34

KvK: 69528608
BTW: NL002232096B06